De doelstelling van de WIN groep

De WIN groep stelt zich ten doel bij te dragen aan de bevordering van de culturele ontwikkeling en de kwaliteit van welzijn en zorg in Nickerie. De stichting WiN, als deel van de WIN groep, werkt vooral voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Het doel wordt nagestreefd door het uitvoeren van een serie van activiteiten. Het spreekt voor zich dat de WIn groep al haar activiteiten zoveel mogelijk uitvoert in samenwerking met andere lokale organisaties.

Zo zijn er nauwe contacten met de politie en justitie, met het onderwijs, met zorginstellingen, met het Nickerie Aids Team en het Bureau Alcohol en Drugs in Nickerie, en met andere organisaties in ons werkveld die in het district actief zijn.

De website laat de projekten zien waaraan de WIN groep werkt.

Website ontwikkeld door SOFTCOM