Donatie 250 schoolpakketten door Staatsolie

 Twee weken geleden heeft de WINgroep 160 schoolpakketten uitgedeeld en aan 30 Nickeriaanse ADEK en IOL studenten de helft van het inschrijfgeld betaald. De WIN groep was hiertoe in staat dank zij de financiële ondersteuning van haar counterpart in Holland de Stichting Vrienden van Nickerie.Naar aanleiding van de berichtgeving in de media over deze activiteit en met name het feit dat er meer mensen kwamen dan er pakketten waren, heeft Staatsolie besloten nog eens 250 schoolpakketten via de WINgroep aan de Nickeriaanse schooljeugd te doen toekomen. Het bestuur heeft besloten de 250 pakketten van Staatsolie te verdelen onder LTS scholieren, lagere school kinderen die wonen in de dorpen langs de Nickerie rivier en de Maratakka, schoolkinderen uit Tapanahoni, en aan schoolkinderen uit de oostelijke- en westelijke polders van Nickerie. In nauw overleg met de hoofden van de scholen zal bekeken worden welke kinderen het meest een schoolpakket nodig hebben. het Bestuur van de WINgroep is Staatsolie zeer erkentelijk voor deze gulle geste en zal op korte termijn met de distributie van de schoolpakketten starten. Nieuw Nickerie, 15 oktober 2013

Website ontwikkeld door SOFTCOM