Uitreiking eerste lesbrieven HIV/Aids

In het kader van Wereld Aidsdag zal het Nickerie Aids Team i.s.m. de WINgroep de eerste lesbrieven overhandigen aan de directeur van de Kweekschool en de Inspecteur van Onderwijs. De uitreiking zal geschieden op vrijdag 29 november a.s. om 12.00 uur op de kweekschool. Dit project is gefinancierd middels het 2013 PEPFAR Small Grants Program van de Amerikaanse Ambassade. Een belangrijke taak van het Nickerie Aids team is het verzorgen van preventie activiteiten op het gebeid van HIV/Aids. Dit doet het Nickerie Aids Team o.a. door op alle lagere scholen, vos en voj voorlichting te verzorgen. De afgelopen jaren hebben meer dan 5000 kinderen en jongeren die voorlichting ontvangen, niet alleen in Nickerie maar ook in Wageningen en Coronie. Dit kost natuurlijk ontzettend veel tijd en geld. Het Nickerie Aids Team en de WINgroep hebben toen het plan opgevat om lesbrieven over de HIV/ Aids te maken, zodat onderwijzers en docenten een handleiding hebben om zelf op een verantwoorde didactische wijze de voorlichting ter hand te nemen.Na toestemming van de Inspectie en de directeur van het Ministerie van Onderwijs konden wij dat project indienen bij de Amerikaanse Ambassade. Het resultaat is 10.000 lesbrieven inclusief werkbladen en iedere lesbrief bestaat uit vijf lessen. Aan de hand van de instructies kunnen de onderwijzers en docenten nu zelf de voorlichting ter hand nemen. Wij vinden dat het resultaat een uitdagend en creatief pakket is geworden waarmee onderwijzers en docenten met de klas aan de slag kunnen gaan. Nieuw Nickerie 1 december 2013

Website ontwikkeld door SOFTCOM