Training Jobcoaching

Het Grietjebiefonds verzorgt voor de WINgroep een training JobcoachingOp maandag 3 maart a.s. om 09.00 uur wordt het officiële startsein gegeven van een zesdaagse training jobcoaching. De training leidt 12 mensen op om jongeren uit het Speciaal Onderwijs en het Dankerscentrum die geen werk hebben, ondersteuning te bieden in het vinden van een baan, hetzij op de vrije markt hetzij in een van de sociale werkplaatsen van de WINgroep.In de training leren de deelnemers hoe zij in kaart kunnen brengen wat de mogelijkheden van een jongere is of wat hij nog zouden moeten leren om zijn kans op een (betaalde) baan te vergroten. Ook leren de deelnemers op welke manier zij bedrijven kunnen zoeken en welke bedrijven geschikt zijn om een jongere met een beperking een (betaalde) baan aan te bieden.Middels deze training wil de WINgroep een bijdrage leveren om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden op een (betaalde) baan. Met dit project geven wij tevens uitvoering aan een van de artikelen uit het VN Verdrag inzake de Rechten van de Mens en uit het VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap namelijk dat ieder mens ook die met een handicap recht heeft op werkHet Grietjebiefonds is een klein fonds uit Nederland die reeds jaren actief is in Suriname. De WINgroep heeft regelmatig een beroep op ze mogen doen. Maar ook andere organisaties in Suriname die zich bezighouden met de zorg voor gehandicapten hebben met succes bij het Grietjebiefonds aangekloptNieuw Nickerie, 28 februari 2013

Website ontwikkeld door SOFTCOM