Signaleren en stoppen van kindermishandeling

Op woensdagavond 7 mei  jl. werd er in onze collegezaal een interactief hoorcollege verzorgd door Han Spanjaard, kinder- en jeugdpsycholoog, onderzoeker en trainer uit Amsterdam over het signaleren en stoppen van kindermishandeling. Het hoorcollege heeft  informatie gegeven over:- aard, ernst, omvang en gevolgen van kindermishandeling- signalen: wat zijn dat en wat kun je dan doen?- enkele tips voor het praten met kinderen en ouders.Dit hoorcollege werd gegeven in het kader van de oprichting van het meldpunt Kindermishandeling Nickerie/Coronie medio 2014. Dit meldpunt kindermishandeling wordt uitgevoerd door de WINgroep in nauwe samenwerking met de Politie Nickerie. Bij dit hoorcollege waren 40 collega’s aanwezig allemaal werkzaam in het onderwijs, de hulpverlening, politie en justitie en de counsellors van de WINgroep.Na het interactieve hoorcollege volgde voor de 25 counsellors een training van drie dagdelen waarin het oefenen van vaardigheden voor gesprekken met diverse betrokkenen bij kindermishandeling centraal staat:- praten met kinderen over leuke en nare dingen, geheimen en kindermishandeling- praten met ouders over signalen van kindermishandeling- praten met ouders over een melding van kindermishandeling- het opstellen van een veiligheidsplan: wat spreken we af waardoor we zo goed als zeker weten dat het kind vanaf nu veilig is?Na afloop van de trainingsdagen hebben deelnemers/ counsellors meer vaardigheden voor het bespreekbaar maken van (signalen van) kindermishandeling met diverse betrokkenen en weten zij welke stappen gezet kunnen worden om kindermishandeling te stoppen. De training werd afgesloten met het uitreiken van certificaten aan de 20 deelnemers die alle dagdelen gevolgd hadden. Nieuw Nickerie, mei 2014

Website ontwikkeld door SOFTCOM