"Tools4change Suriname" in Nickerie van start

Dankzij een grote subsidie van de Twinning Facility zullen de leerwerkplaatsen van Stichting UNU Pikin, van de Mr.Huberstichting, beide in Paramaribo,  en van de WINgroep in Nickerie de komende twee jaar worden versterkt en uitgebreid.De fiets- en rolstoelwerkplaatsen werken daarbij samen met de stichting Betuwe Wereldwijd uit Nederland.De verbeteringen hebben betrekking op de accommodatie en inrichting van de werkplaatsen, in eerste fase tot eind 2014. De drie werkplaatsen worden uitgerust met de nodige voorzieningen en apparatuur, en ook met een lading rolstoelen, fietsen en gereedschapsets.Afspraken zijn gemaakt tijdens het eerste directie- en werkoverleg, dat op 3 en 4 Oktober jl. plaatsvond bij de WINgroep in Nickerie, onder leiding van Willem de Boer, voorzitter van Betuwe Wereldwijd uit Culemborg. Op bijgaande foto staan de directeuren en medewerkers voor de uit te breiden werkplaats van de WINgroep Nickerie.De leerwerkplaatsen repareren, verhuren en verkopen niet alleen rolstoelen en fietsen, maar bieden aan jongeren met een lichte beperking  en laaggeschoolde jongeren ook de mogelijkheid om zich te oriënteren op het vak van fietsenmaker en rolstoelhersteller via een leerwerkstage van 1 dag in de week. Voor de fiets en de rolstoel is steeds meer belangstelling, aangezien er geen schoner, goedkoper en milieuvriendelijker vervoersmiddel bestaat, buiten de eigen 'benenwagen'. De fiets biedt steeds meer een alternatief voor de auto, die de stad onveilig maakt en vervuilt.Na de eerste fase van fysieke aanpassingen van de werkplaatsen volgt begin volgend jaar een programma van kennisoverdracht op het gebied van fiets- en rolstoeltechniek, van werken met deze speciale doelgroep, en van sociaal en kostendekkend ondernemen. De leerwerkplaatsen streven ernaar om binnen twee jaar uit te groeien tot volwaardige, erkende en zelfstandige voorzieningen met een kostendekkende leerwerkplaats. Het project 'Tools4change Suriname' wil aldus bijdragen aan meer respect en bewegingsmogelijkheden voor de rolstoelgebruiker en de fietsers, en daarbij  jongeren met een lichte beperking, een leertraject aanbieden, dat kan uitmonden in een baan als fietsenmaker. Nieuw Nickerie, 6 oktober 2014 

Website ontwikkeld door SOFTCOM