Welkom bij de WINgroep

De ontstaansgeschiedenis van de WINgroep
 
De WINgroep wordt gevormd door drie stichtingen te weten de stichting Cultureel Centrum Nickerie (CCN), de stichting Vrienden van Nickerie (VVN) en de stichting Welzijns instituut Nickerie (WiN)

De oudste stichting is de stichting CCN opgericht in 1951 en had als doel ‘het behartigen van  de culturele belangen van de Nickeriaanse bevolking’. In 1976 werd het huidige centrum geopend en waren de activiteiten het exploiteren van een schouwburg en twee kantoorgebouwen met daarin een bibliotheek, een museum en verschillende les- en trainingsruimten.

De stichting VVN is opgericht in  2002 en had als doel ‘het bevorderen en behartigen van de materiële en immateriële belangen van Nickeriaanse gemeenschap in de ruimste zin van het word’. De activiteiten die ontplooid werden waren het inrichten van bibliotheken, de hulp aan gehandicapten en senioren burgers en tegemoetkoming aan kinderen uit arme gezinnen bij de betaling van les- en schoolgelden en de kosten voor studie in Paramaribo.

In juni 2003 werd de stiching WiN opgericht die als doelstelling had “ het bevorderen van zorg en welzijn voor de Nickeriaanse bevolking en in het bijzonder de zwakkeren in de samenleving zoals mensen met een handicap, kinderen, vrouwen en senioren burgers.

In januari 2007 besloten de drie besturen gezamenlijk onder een naam verder te gaan en werd de doelstelling  ‘een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zorg en welzijn en het ontplooien van culturele activiteiten”.
In datzelfde jaar werd ook begonnen met het renoveren van de oude gebouwen op ons terrein aan de Walther Hewittstraat te Nieuw Nickerie.

De doelstelling wil de WINgroep realiseren door het doen (helpen) uitvoeren van diverse activiteiten op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, seniorenzorg, gemeenschapsontwikkeling, opleiding, cursus en training.

Sinds de oprichting van de WINgroep zijn de activiteiten sterk uitgebreid. De website laat dat al snel zien.

Concreet betekent dit het volgende:
- de WINgroep heeft het zr. Dankerscentrum een centrum voor kinderen met een (meervoudige) verstandelijke beperking opgezet, gezorgd voor inrichting, vervoer en opleiding van medewerkers;
- de WINgroep ondersteunt en begeleidt het zr. Dankerscentrum;
- de WINgroep ondersteunt en begeleidt het kindertehuis Gaytrie;
- de WINgroep voert het spijbelproject uit voor alle GLO scholen in Nickerie;
- de WINgroep begeleidt zorgleerlingen en ondersteunt scholen;
- de WINgroep exploiteert de bibliotheek;
- de WINgroep heeft 3 sociale werkvoorzieningen opgezet, een vierde volgt binnenkort
- de WINgroep verzorgt i.s.m. UNASAT Suriname de hbo opleiding Bedrijfskunde MER
- de WINgroep verzorgt de hbo opleiding psycho- sociale hulpverlening;
- de WINgroep exploiteert de Volkshogeschool;
- de WINgroep verzorgt opvoedcursussen in het kader van ons ADHD project;
- de WINgroep exploiteert een uitleencentrum van diverse hulpmiddelen;
- ide WINgroep s gestart met een dagactiviteiten centrum voor senioren burgers;
- de WINgroep werft, selecteert en begeleidt ongeveer 30 stagiaires en vrijwilligers per jaar.

Website ontwikkeld door SOFTCOM