Samenwerkingspartners WINgroep

Suriname:
        - Stg. Voor Gehandicapten van Nickerie
        - Stg Lala Rookh (kindertehuis Gaytrie in Nickerie)
        - Stg Sari (vrouwenorganisatie in Nickerie)
        - Stg JOPO (jongeren organisatie in Nickerie)
        - Nickerie Aids Team
        - Bureau Alcohol en Drugs Nickerie
        - Psychiatrisch Centrum Suriname afdeling Nickerie
        - Streekziekenhuis Nickerie

        - Ministerie van Onderwijs
        - Ministerie van Politie en Justitie
        - Ministerie van Sociale Zaken

        - alle lagere scholen in Nickerie, Wageningen en Coronie
        - VOS/VOJ scholen in Nickerie

Nederland:
        - Stg Perspektief (algemene counterpart)
        - Stg MEE Zuid-Holland Noord (gehandicaptenzorg)
        - Stg Horizon (jeugdzorg en onderwijs)
        - Stg Vrienden van WIN
        - Bibliotheek Voorburg/Leidschendam
        - RINO Amsterdam (nascholingsinstituut)
        - ROC Mondriaan te Den Haag
        - Hogeschool Den Haag
        - Hogeschool van Amsterdam
        - Hogeschool Arnhem Nijmegen
        - Hogeschool Utrecht
        - Hogeschool van het Noorden
        - ArtEz Conservatorium Enschede
        - Vrije Universiteit Amsterdam
        - CIOS te Haarlem
        - Windesheim Hogeschool
        - Grietjebiefonds Suriname

Belgie:        
        - Plantijn Hogeschool te Antwerpen
        - Hogeschool Gent
        - Universiteit Gent

De WINgroep begeleidt gemiddeld 30 studenten uit Nederland en Belgie van MBO, HBO en universiteiten, daarnaast komen er gemiddeld 5 vrijwilligers naar ons toe.

Sponsors uit Suriname:        
        •  Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
        •  Unicef
        •  Hakrinbank
 
Sponsors uit Nederland:        
       - Amantiafonds
       - Vrienden van WIN
       - Vrienden van Nickerie
       - Blaka Rosoe
       - Het RC Maagdenhuis
       - SKANfonds
       - Vrienden van Nickerie Den Haag
       - Stg Tot Steun Amsterdam
       - Stg. Pro Juventute
       - Kinderpostzegels
       - Stop Aids Now

Website ontwikkeld door SOFTCOM