Onze projecten

Concreet doen wij het volgende:

- de WINgroep heeft het zr. Dankerscentrum een centrum voor kinderen met een (meervoudige) verstandelijke beperking opgezet, gezorgd voor inrichting, vervoer en opleiding van medewerkers;
- de WINgroep ondersteunt en begeleidt het zr. Dankerscentrum;
- de WINgroep ondersteunt en begeleidt het kindertehuis Gaytrie;
- de WINgroep voert het spijbelproject uit voor alle GLO scholen in Nickerie;
- de WINgroep begeleidt zorgleerlingen en ondersteunt scholen;
- de WINgroep exploiteert de bibliotheek;
- de WINgroep heeft 3 sociale werkvoorzieningen opgezet, een vierde volgt binnenkort
- de WINgroep verzorgt i.s.m. UNASAT Suriname de hbo opleiding Bedrijfskunde MER
- de WINgroep verzorgt de hbo opleiding psycho- sociale hulpverlening;
- de WINgroep exploiteert de Volkshogeschool;
- de WINgroep verzorgt opvoedcursussen in het kader van ons ADHD project;
- de WINgroep exploiteert een uitleencentrum van diverse hulpmiddelen;
- ide WINgroep s gestart met een dagactiviteiten centrum voor senioren burgers;
- de WINgroep werft, selecteert en begeleidt ongeveer 30 stagiaires en vrijwilligers per jaar.

Website ontwikkeld door SOFTCOM