Stages mogelijkheden

Stages

Meerdere mogelijkheden. Het Zr.Dankerscentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking, De ZMLK en MLKschool in Nieuw-Nickerie, en het Kinderhuis Gaytrie. Verder de Bibliotheek en het wekelijkse activiteitenprogramma. M.B.O.studenten (Verzorgende, Helpende zorg en welzijn, Sport en Bewegen) en H.B.O.-ers (SPH, Pedagogiek, MWD, SCW) zijn hier al vaker voor stages geweest evenals studenten Muziektherapie, Drama en bibliotheekwerk.

Onderzoek

De WINgroep heeft als opdrachtgever al meerdere H.B.O. en Universitaire studenten begeleidt bij het uitvoeren van een onderzoeksstage. Zo zijn vragen en behoeften van seniore burgers in Nickerie in beeld gebracht, is kwaliteitsverbetering in o.a. het Kinderhuis Gaytrie een permanente ontwikkelingsopdracht en is uitgewerkt hoe sociale werkvoorzieningen van de WINgroep inhoud kunnen krijgen. Studenten orthopedagogiek, SPH, MWD en SCW zijn welkom om in overleg met ons te bezien hoe een onderzoeksopdracht kan worden ingevuld. Discussie met studenten vanuit andere studierichtingen gaan we niet uit de weg (Bouwkunde, Financieel-Administratief, Marketing)

Vrijwilligers en Stagiaires
 

Website ontwikkeld door SOFTCOM